Memòria de Sostenibilitat

El nostre objectiu principal és oferir informació a grups d’interès sobre el nostre camí cap a la sostenibilitat. Aquesta memòria pretén ser un reflex de forma clara i precisa de a què ens dediquem, quina és la nostra aposta i quins són els nostres resultats.