Corporación CLD ha estat certificada en la categoria BEQUAL pel seu compromís amb la inclusió de les persones amb discapacitat a través de la seva estratègia de gestió en diferents àrees de l’organització, com per exemple l’àrea de Recursos Humans, a través de processos i procediments en els quals es té en compte la gestió de la diversitat com a font de talent. D’aquesta manera avala el seu compromís i responsabilitat social en matèria de discapacitat.

L’equip humà de Corporación CLD és la seva gran fortalesa. La seva eficiència es basa en l’afany d’aconseguir l’excel·lència per part de molts homes i dones al servei de la preservació del medi ambient i del benestar dels ciutadans, entre els quals es troben un alt nombre de persones amb discapacitat. Aquesta marcada responsabilitat social presideix l’activitat de l’empresa en tots els seus àmbits d’actuació i li permet afrontar el futur amb plena confiança.

La certificació Bequal és una fórmula d’avaluació que determina el grau de compromís en matèria de Responsabilitat Empresarial amb la Discapacitat en àrees essencials, com són l’estratègia i lideratge, el compromís de l’alta adreça cap a les persones amb discapacitat, la gestió dels recursos humans, el compliment de la normativa i les polítiques inclusives i d’igualtat d’oportunitats en tots els procediments de selecció, accés a l’ocupació, promoció professional i formació.

La Fundació Bequal, entitat que gestiona la concessió de la certificació amb el mateix nom, és un model sistematitzat d’indicadors certificable que reuneix tot el patrimoni i experiència de les seves entitats fundadores: el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Fundació ONCE, Feacem i la Fundación Seeliger y Conde.