Mitjançant la seva participació a TIRSSA, CLD ha intervingut en el tractament de residus urbans:

  • Ecoparc del Besòs, planta de tractament de residus municipals de Montcada i Reixach, on es processen al voltant de 250.000 tones de residus a l’any.
  • Planta de transferència de Viladecans, on es gestionen 400.000 tones anuals a altres centres de tractament.
  • Depòsit de Residus del Garraf, on TIRSSA realitza les labors de manteniment, clausura, restauració i tractament de lixiviats del dipòsit de residus.
  • A l’actualitat CLD gestiona deixalleries.

Els ecoparcs garanteixen una notable reducció de l’impacte mediambiental ja que posen en pràctica tractaments de residus basats en la recuperació de materials i energia en lloc dels anomenats tractaments finalistes, com la incineració i el dipòsit controlat.