L’equip humà de CLD és la seva gran fortalesa. La implicació dels més de 1.000 treballadors en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i la protecció del medi ambient marquen la diferència. Gràcies al seu esforç i a la seva vàlua, CLD és un grup de referència dins del sector.

En un entorn cada cop més competitiu, el compromís amb els professionals de CLD es concreta en la inversió contínua en formació i investigació, el foment del treball en equip, la gestió del coneixement, la garantia d’estabilitat i la recerca de la màxima seguretat laboral.