Corp CLD és una empresa amb més de 85 anys de dedicació a la gestió de serveis urbans. És un dels primers operadors mediambientals de Catalunya.

El grup compta amb una plantilla total que arriba als 1.000 treballadors i amb una moderna flota de més de 400 vehicles. Des dels seus 16 centres de treball a Catalunya i dos més al Principat d’Andorra, presta serveis de recollida i neteja viària a 2,3 milions de persones repartides en 67 municipis.

L’eficiència de Corp CLD es basa en la inquietud d’assolir l’excel·lència per part de molts homes i dones que apliquen la recerca i la tecnologia al servei de la preservació del medi ambient i el benestar dels ciutadans. Aquesta marcada responsabilitat social, herència del cooperativisme dels orígens, presideix l’activitat de CLD en tots els seus àmbits d’actuació i li permet afrontar el futur amb plena confiança.