El benestar dels treballadors de CLD és fonamental. És per això que la seva política de riscos laborals segueix les directrius de la norma BSI OHSAS 18001:2007. Aquesta norma és una especificació internacionalment reconeguda per a sistemes de gestió de la salut i la seguretat al treball, desenvolupada per un grup selecte d’empreses i organismes internacionals de normes i certificació.

Una gran part del personal manipula maquinària mòbil i vehicles, i un altre gruix significatiu de la plantilla treballa a la via pública. Juntament amb això, tasques tan delicades com la recollida, el transport i el tractament de residus obliguen a CLD a estar sempre alerta en matèria de seguretat i salut.

Per tal de mantenir unes condicions de treball òptimes, CLD aplica mesures per detectar possibles riscos laborals presents en les instal·lacions i en les diverses activitats, i intervé ràpidament, si s’escau, a fi d’eliminar-los o reduir-los a la mínima expressió. L’objectiu de CLD és garantir en tot moment el màxim nivell de seguretat i benestar a tots els empleats.