Els més de 1.000 homes i dones que integren la plantilla de CLD estan repartits per tot el territori, àmpliament cobert amb 21 centres de treball a Catalunya i dos més al Principat d’Andorra. CLD compta amb tecnologia i maquinària sofisticades i una nombrosa flota que supera els 400 vehicles, els quals es posen a punt regularment als parcs logístics de què disposa el grup.

La preocupació per l’entorn queda palesa, un cop més, en l’ús de vehicles recol·lectors i de rec propulsats amb gas natural, fins a un 90% més ecològics que els motors dièsel menys contaminants.

La nova seu de Corp CLD —situada al Polígon Pedrosa, entre Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat— és la millor mostra d’aquesta voluntat de posar els avenços tecnològics al servei del medi ambient. Sobre una superfície total de 4.100 m2 descansen un modern edifici central, una zona de pàrking i una planta de gas natural comprimit que proveeix de combustible els vehicles. El disseny i la construcció de l’edifici han seguit estrictes criteris de sostenibilitat que garanteixen la minimització del consum energètic i la captació de l’energia solar; el control del consum d’aigua, així com la depuració i l’aprofitament de les aigües residuals de rentat; i la creació d’espais específics on classificar i gestionar els residus.