La vocació de servei i el profund respecte pel medi ambient són els grans valors que regeixen la filosofia de CLD.

El grup presta servei als carrers de 72 municipis on viuen prop de 3,3 milions de persones. Aquesta és una enorme responsabilitat que exigeix estar sempre alerta per adaptar els mètodes de treball a cada nova necessitat. Per això, CLD dedica molts esforços a la inversió en investigació, tecnologia i formació especialitzada. La resposta eficaç a les demandes de la societat esdevé fonamental per tal de mantenir el compromís de crear millors espais per viure.

En aquest compromís, la sostenibilitat juga un paper cabdal. Corp CLD no només vetlla per la conservació de l’entorn i el medi ambient en la seva activitat diària sinó que també aplica els criteris de sostenibilitat a tots el seus àmbits d’actuació: des de la recollida selectiva de residus i el transport amb vehicles elèctrics, fins al tractament final que se’n fa als ecoparcs. Les seves instal·lacions —com la moderna seu al Polígon Pedrosa—promouen l’ús d’energies netes i minimitzen el consum energètic.

EL NOSTRE LOGOTIP

El nostre logotip condensa els valors de l'ecologisme, la catalanitat i la universalitat. Pot veure's com una flor o un sol, i també com la closca d'un cargol, símbol de la circularitat i la regeneració del reciclatge. A més, l'estret vincle amb Barcelona s'expressa en la seva composició fragmentària, a la manera del trencadís de Gaudí.

CLD COL·LABORA AMB